BHP i OCHRONA PPOŻ

   JKW-BIZNES  

Oferujemy:

szkolenia BHP, PPOŻ

kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy

stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp

pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych

serwis ppoż ( przeglądy i naprawę gaśnic, badania hydrantów, przeglądy klap oddymiających)

sprzedaż art. BHP I PPOŻ

techniczne, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów (produktami firmy Promat, Hilti)

BHP i OCHRONA PPOŻ

   JKW-BIZNES  

Naszym  

  

atutem  

  

  

  

jest  

  

  

  

wszechstronność  

  

  

  

oferowanych  

  

usług,  

  

odpowiednie  

  

zaplecze  

 

sprzętowe  

  

-  

narzędzi  

  

  

dokontroli  

  

  

i  

  

  

badań  

  

w  

  

  

świetle  

  

  

obowiązujących  

  

  

przepisów  

  

  

prawa  

  

  

oraz  

  

 

możliwość  

  

  

negocjacji  

  

  

  

terminów  

szkoleń,  

miejsc  

oraz  

cen  

usług.  

ZACHĘCAMY  

do  

skorzystania  

z

naszej ofert.

Oferujemy:

szkolenia BHP, PPOŻ

kompleksową obsługę firm z zakresu BHP i PPOŻ (tzw. outsourcing) – w formie umowy

stałej lub czasowej związanej z wypełnianiem zadań służby bhp

pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych

serwis ppoż ( przeglądy i naprawę gaśnic, badania hydrantów, przeglądy klap oddymiających)

sprzedaż art. BHP I PPOŻ

techniczne, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów (produktami firmy Promat, Hilti)

Copyright © 2018  JKW-BIZNES
Design by iT Designer